Stefan Schubert ny bloggare i Curie

2015-10-01

Han bloggar om forskningens nytta och syfte och hur forskare kan bidra till en bättre värld. Stefan Schubert är postdoktor i filosofi vid London School of Economics.

Vad forskar du om?
Filosofi.

Hur blev du intresserad av ämnet?
Jag läste statsvetenskap och upptäckte att många filosofiska frågeställningar – om vad som utgör ett gott argument, vad vi har skäl att tro, etc – är viktiga för att förstå samhället och politiken ordentligt.

Vad gör du helst när du är ledig?
Jag är engagerad i Nätverket för evidensbaserad policy och Effektiv altruism-rörelsen och ägnar mycket tid åt det. Annars gillar jag att läsa.

Vad läste du senast?
Will MacAskills introduktion till Effektiv altruism: Doing Good Better.

Vad tänker du blogga om?
Bland annat hur vi forskare kan bidra så mycket som möjligt till att göra världen bättre.

Vilka är dina förväntningar på att blogga i Curie?
Det ska bli roligt! Jag hoppas kunna diskutera frågor om forskningens nytta och syfte på ett systematiskt sätt, trots det begränsade utrymmet.

Text: Peter Tillhammar
Foto: Privat

Ta del av information om behandlingen av dina personuppgifter