Om Curie

Curie är en nättidning om forskning. Vi bevakar aktuella forskningsfrågor och ger dig chansen att debattera forskningens villkor.

Curie förklarar och fördjupar och sätter in forskning i sitt sammanhang. Vi tar pulsen på makthavare och beskriver hur besluten påverkar forskares vardag.

Curie speglar även forskarvärlden med hjälp av krönikörer och bloggare. Läs om deras synpunkter, erfarenheter och personliga reflektioner kring forskning.

Curie ges ut av Vetenskapsrådet. De ståndpunkter som uttrycks i tidningen är inte myndighetens officiella linje. Tidningens redaktion har stöd av ett redaktionsråd med representanter för lärosäten och forskningsfinansiärer.

Därför heter tidningen Curie

När vi bestämde oss för att kalla tidningen Curie tänkte vi på ord som nyfiken (curious) och tidning (kurir). Men framförallt speglar namnet att tidningen handlar om forskning och forskningens villkor.

Marie Curie var en mycket framgångsrik forskare som också engagerade sig i samhällsfrågor och insamlingar till forskning och sjukvård. Hon var internationellt aktiv — växte upp i Polen, flyttade till Frankrike som blev hennes nya hemland, besökte många internationella konferenser, turnerade flera gånger i USA och tog emot två nobelpris i Sverige.

Regler för kommentarer

Curies regler för kommentarer av artiklar och inlägg.

Om kakor på webbplatsen

Information om kakor (cookies)

Tillgänglighet

Tillgänglighet för Curie