Mitt i forskningen - Curie - en tidning från Vetenskapsrådet
  19 januari Så växte dagens forskningsflora fram Samhället förändras och nya forskningsområden uppstår. Tidigare innebar det ofta att nya vetenskapliga discipliner bildades, men nu är formeringarna lösare. Idéhistoriker Sverker Sörlin beskriver hur politiska beslut, finansieringssystem och forskares driv skapat den forskningsflora vi har idag.
    
  13 januari Insamling på nätet ger forskningspengar Utled på omfattande byråkrati, långa ledtider och ständiga avslag i jakten på forskningsanslag? Du är inte ensam. Fler söker alternativa källor till finansiering. Curie tittar närmare på trenden att bekosta vetenskapliga studier via insamlingar på internet.
    
  8 januari Kvinnor tar större plats i matematiken Matematikern Maryam Mirzakhani har som första kvinna tilldelats Fieldsmedaljen, matematikens motsvarighet till Nobelpriset. - Detta är ett stort genombrott eftersom kvinnor haft svårt för att ta sin rättmätiga plats inom matematiken, anser Gerd Brandell, forskare inom matematikdidaktik.
    
  19 december Utvärdera forskning för högre kvalitet Öka kvaliteten på forskningen vid universitet och högskolor genom utvärderingar på nationell nivå vart sjätte år. Det föreslår Vetenskapsrådet i en ny utredning. – Vårt förslag tar hänsyn till olikheterna mellan olika forskningsområden, säger generaldirektör Sven Stafström.
    
The historian at work
Hur gör man en ingenjör?
  • Simon Kyaga
Curie

Curie bevakar forskningsfrågorna du behöver ha koll på.
Curie ger dig chansen att debattera forskningens villkor.
Curie är en nättidning som ges ut av Vetenskapsrådet.

Kontakta Curie
Redaktion: redaktionen@tidningencurie.se, 08-546 44 000
Besöksadress: Västra Järnvägsgatan 3
Postadress: Curie, Vetenskapsrådet, Box 1035, 101 38 Stockholm
   
   

Kontakta oss om du har tips och idéer på innehåll. Citera oss gärna, men ange källan.

Curie bevakar aktuella forskningsfrågor och stimulerar till debatt om forskningens villkor. De ståndpunkter som uttrycks här behöver inte vara Vetenskapsrådets officiella linje.

Prenumerera på Curies nyhetsbrev:


E-postadress

Vår policy för e-postadresser
Jag har läst och godkänner Vetenskapsrådets
policy för hantering av e-postadresser