Mitt i forskningen - Curie - en tidning från Vetenskapsrådet
  22 oktober Samla humaniora för de stora frågorna Vilket inflytande har humaniora idag över samhällets utveckling? Och hur ser humanisterna själva och samhället i övrigt på humaniora som vetenskap? Det här diskuterades vid ett symposium på KVA om humanioras roll i vetenskapen.
    
  20 oktober E-vetenskap Inte irrationellt att oroa sig för big data Big data-forskare ska inte överdriva e-vetenskapens möjligheter och de bör respektera allmänhetens oro. Då byggs förtroende med tiden, menar filosofiprofessor Christian Munthe. Det här är den sista av fyra artiklar i Curie om e-vetenskap.
    
  15 oktober Svenskt open access-förslag snart klart Nu finns ett preliminärt förslag till nationella riktlinjer för open access. Såväl artiklar som underliggande forskningsdata ska vara fritt tillgängligt för alla som vill ta del av dem. Vetenskapsrådet – som på ett regeringsuppdrag tagit fram förslaget – vill nu ha in synpunkter.
    
  15 oktober Publicera data med open access Även forskningsdata som ligger till grund för en publikation ska vara fritt tillgängliga för alla. Det föreslår Vetenskapsrådet i sitt utkast till nationella riktlinjer för open access. Enligt förslaget bör Sverige börja med pilotprojekt inom några utvalda områden.
    
Med rosa pass i Tbilisi
Are You an Illusion – betraktelser över svunna kontroverser
Ingen krönika kan visas för tillfället.
  • Natalie von der Lehr
Curie

Curie bevakar forskningsfrågorna du behöver ha koll på.
Curie ger dig chansen att debattera forskningens villkor.
Curie är en nättidning som ges ut av Vetenskapsrådet.

Kontakta Curie
Redaktion: redaktionen@tidningencurie.se, 08-546 44 000
Besöksadress: Västra Järnvägsgatan 3
Postadress: Curie, Vetenskapsrådet, Box 1035, 101 38 Stockholm
   
   

Kontakta oss om du har tips och idéer på innehåll. Citera oss gärna, men ange källan.

Curie bevakar aktuella forskningsfrågor och stimulerar till debatt om forskningens villkor. De ståndpunkter som uttrycks här behöver inte vara Vetenskapsrådets officiella linje.

Prenumerera på Curies nyhetsbrev:


E-postadress

Vår policy för e-postadresser
Jag har läst och godkänner Vetenskapsrådets
policy för hantering av e-postadresser