Mitt i forskningen - Curie - en tidning från Vetenskapsrådet
  28 april Thomas Kaiserfeld ny bloggare i Curie Han är nyfiken på det mesta och har teknik- och vetenskapshistoria som specialitet. Thomas Kaiserfeld är professor i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet och forskar bland annat om kunskapsöverföring inom jordbruket i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet.
    
  21 april Kvinnor undervisar, män forskar En rapport från Vetenskapsrådet om karriärvägar visar på en strukturell skillnad mellan könen: Kvinnor undervisar i större utsträckning medan männen forskar i högre grad. Och kvinnor har fortfarande en långsammare karriärutveckling än män.
    
  15 april De förser politiker med fakta Många politiker har inte en vetenskaplig eller teknisk bakgrund. Ändå ligger just dessa områden till grund för utformningen av många policyer och viktiga beslut. I Storbritannien finns därför Parliamentary Office of Science and Technology som ska tillhandahålla fakta om den senaste forskningen.
    
  13 april Forskningsengagemang föddes ur en kris Forskning resulterar ofta i vetenskapliga publikationer som enbart når andra forskare. Att istället involvera allmänheten, så kallad public engagement, kan ge fördelar både för forskningen och samhället.
    
Hur länge har det varit på detta sätt?
Det vardagliga
  • Anders Sahlman
Curie

Curie bevakar forskningsfrågorna du behöver ha koll på.
Curie ger dig chansen att debattera forskningens villkor.
Curie är en nättidning som ges ut av Vetenskapsrådet.

Kontakta Curie
Redaktion: redaktionen@tidningencurie.se, 08-546 44 000
Besöksadress: Västra Järnvägsgatan 3
Postadress: Curie, Vetenskapsrådet, Box 1035, 101 38 Stockholm
   
   

Kontakta oss om du har tips och idéer på innehåll. Citera oss gärna, men ange källan.

Curie bevakar aktuella forskningsfrågor och stimulerar till debatt om forskningens villkor. De ståndpunkter som uttrycks här behöver inte vara Vetenskapsrådets officiella linje.

Prenumerera på Curies nyhetsbrev:


E-postadress

Vår policy för e-postadresser
Jag har läst och godkänner Vetenskapsrådets
policy för hantering av e-postadresser