2018-05-28 Gästblogg

Vi behöver fler humanister som är tekniska

Jag har vid flera tillfällen deltagit i diskussioner om framtidens ingenjörer och hur universitetens teknikutbildningar ska svara upp mot morgondagens krav på ett breddat och flexibelt tänkande. Många gånger har andemeningen varit att ingenjörerna behöver mer kunskap inom humaniora och samhällsvetenskap. Ingenjörer har målats upp som okunniga och aningslösa. Som nördar som bara kan matematik och fysik. ...