2012-10-15 Nyheter

Ekonomipris för teori om stabil matchning

Hur matchar man skolbarn med skolor, eller donatorer av mänskliga organ med patienter som behöver en transplantation för att överleva. Årets Nobelpris i ekonomi handlar om att på bästa sätt para ihop olika aktörer med varandra på ett så effektivt sätt som möjligt. Priset går till Lloyd Shapley och Alvin Roth, med motiveringen: ”för teorin om stabila allokeringar och för utformning av marknadsinstitutioner i praktiken”.