2013-04-02 Nyheter

Skolan sviker eleverna

Stödet till elever med svårigheter måste förstärkas radikalt i skolan, inte minst på gymnasienivå. Den slutsatsen drar utbildningsforskaren Lisbeth Lundahl utifrån sin forskning om ungas övergång från skola till arbetsmarknad. – I dag lämnar en av fyra ungdomar gymnasiet utan fullständiga betyg. Och tyvärr lägger många elever skulden för misslyckandet på sig själva – trots att vår forskning visar att det ofta är skolan och vuxenvärlden som svikit dem.
2012-10-15 Nyheter

Ekonomipris för teori om stabil matchning

Hur matchar man skolbarn med skolor, eller donatorer av mänskliga organ med patienter som behöver en transplantation för att överleva. Årets Nobelpris i ekonomi handlar om att på bästa sätt para ihop olika aktörer med varandra på ett så effektivt sätt som möjligt. Priset går till Lloyd Shapley och Alvin Roth, med motiveringen: ”för teorin om stabila allokeringar och för utformning av marknadsinstitutioner i praktiken”.