2013-10-16 Nyheter

Kollegial bedömning ska höja forskningens kvalitet

Regeringen vill införa en ny modell för att fördela en del av de direkta anslagen till lärosätena. Vetenskapsrådet har fått i uppdrag att ta fram ett förslag baserat på kollegial bedömning som ska höja forskningskvaliteten. – Nu gäller det att konstruera en utvärderingsmodell som verkligen befordrar forskningens kvalitet och genomslag, snarare än volym. Och som inte gör att för mycket forskningstid äts upp av utvärderingar, konstaterar generaldirektör Mille Millnert.
2012-10-11 Nyheter

Ny modell för att granska forskningskvalitet

Ökade basanslag och satsningar på bland annat spetsforskning, livsvetenskaper och infrastruktur samt en ny modell för kvalitetsgranskning av forskning som finansieras av basanslag. Det är några av nyheterna i regeringens forsknings- och innovationsproposition. – Nivån på basanslagen ska i större utsträckning i framtiden baseras på forskningens kvalitet, sa utbildningsminister Jan Björklund när han idag presenterade propositionen.