2022-02-22 Debatt

Sverige behöver nationell strategi för att locka talanger från andra länder

För att Sverige och svenskt näringsliv ska kunna hävda sig i den internatiella konkurrensen krävs både utbildning i toppklass och att vi kan attrahera, rekrytera och behålla talanger från andra länder. Regeringen bör därför ta fram en nationell strategi för att stärka attraktionskraften när det gäller internationell spetskompetens. Det skriver Ulrika Wallén, policyexpert för högskolepolitik vid Svenskt Näringsliv.