2012-10-11 Nyheter

Ny modell för att granska forskningskvalitet

Ökade basanslag och satsningar på bland annat spetsforskning, livsvetenskaper och infrastruktur samt en ny modell för kvalitetsgranskning av forskning som finansieras av basanslag. Det är några av nyheterna i regeringens forsknings- och innovationsproposition. – Nivån på basanslagen ska i större utsträckning i framtiden baseras på forskningens kvalitet, sa utbildningsminister Jan Björklund när han idag presenterade propositionen.