2012-12-04 Debatt

Hållbar tillväxt finns inte

Ekonomisk tillväxt hyllas i samma andetag som demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och hållbar utveckling. Ofta beskrivs ekonomisk tillväxt som en förutsättning för att lösa miljöproblemen. Men hållbar tillväxt är ett begrepp som snubblar på sin egen omöjlighet. Det är dags för de ekonomiska vetenskaperna att på allvar intressera sig för det som är kärnan i deras ämne – hushållning, skriver miljöforskaren Mikael Malmaeus.