2022-05-17 Debatt

Ett jämställt arbetsliv uppstår inte av sig själv

Arbetet för en jämställd akademi och ett jämställt arbetsliv går oacceptabelt trögt. Kvinnor har både sämre arbetsmiljö och sämre anställningsvillkor än män på svenska universitet och högskolor. En kvinna möter generellt fler hinder i sin karriär och har svårare att få pengar till sin forskning – kvinnor har sämre förutsättningar i akademin. Detta visar en färsk rapport från Sveriges universitetslärare och forskare (SULF).