2013-02-07 Debatt

Vi är beroende av idéer utifrån

Forskning är beroende av aktivt utbyte av kunskap och idéer i en kreativ och ifrågasättande dialog. Det är sällan en enskild forskare har alla detaljer för att lösa ett problem på egen hand, resultat kan ofta tolkas på flera sätt och leda till olika slutsatser. Därför är det viktigt att man ständigt utvecklar sina idéer i kontakt med andra forskare som ser problemställningen från en annan vinkel. Dessutom: Problemställningarna är universella, de begränsas inte av nationella gränser. Därför är rörligheten oerhört viktig för forskningens framtid och utveckling, skriver Jan Carlstedt-Duke, professor och ordförande i KI:s internationella strategigrupp.