2020-09-15 Debatt

Vi måste bedöma riskerna i internationella forskningssamarbeten

Efter att ha följt internationella forskningssamarbeten ser vi stora utmaningar kring akademisk frihet och etik. Samtidigt ser vi behovet av att fortsätta samarbeta med forskare från länder där normer och politik skiljer sig väsentligt från Sverige, men där forskningen inom många områden ligger i den globala framkanten. Därför vill vi lyfta frågor kring ansvarsfull internationalisering, skriver företrädare för STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning
2020-03-10 Nyheter

Utvisningshotad forskare fick rätt efter domstolsbeslut

Doktoranden Muhammad Irfan var nästan klar med avhandlingen när Migrationsverket ville utvisa honom ur Sverige. Fallet gick hela vägen till Migrationsöverdomstolen som gav honom rätt och upphävde verkets utvisningsbeslut. Beslutet kan bli vägledande för liknande fall, men när det kom hade han redan bestämt sig för att flytta till USA. - Det är en stor förlust för svensk forskning, säger hans handledare Christina Bark.