2012-12-12 Debatt

Hållbar tillväxt är visst möjlig

Det behöver inte råda någon motsättning mellan miljöhänsyn och ekonomisk tillväxt. Men för att förena dessa två krävs mer insikt i vilka problem de företag möter som idag introducerar gröna teknologier. Vi behöver ta reda på hur kapitalmarknader kan stimulera nya företag och bättre förstå samspelet mellan miljöregleringar och miljöinnovationer. Med mer kunskap om innovationsprocesser på såväl företags- som samhällsnivå kan vi bereda väg för en hållbar utveckling, skriver Christian Sandström, tekn dr på Ratio.
2012-11-20 Debatt

Forskningspolitik kräver samverkan  

Samverkan över partigränser för att åstadkomma en långsiktig forskningspolitik. Samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor för att gynna hållbar ekonomisk tillväxt. Stöd till unga forskare och en jämställdhetsbonus för lärosäten som förbättrar jämställdheten. Så vill Socialdemokraterna vitalisera svensk forskning, skriver Thomas Strand (S), ledamot i riksdagens utbildningsutskott, med anledning av att regeringen presenterat sin forsknings- och innovationsproposition.