2017-08-22 Gästblogg

Hur ska kunskapen hitta nya vägar?

Den svenska junikvällen var som ljusast men sommarvinden ännu något kylig när konferensen ”New Infrastructures of Knowledge” anordnades av Riksbankens Jubileumsfond, Kungliga Vitterhetsakademien och Vetenskapsrådet. Deltagarna var främst akademiker med anknytning till humaniora och samhällsvetenskap medan talare och panelmedlemmar utgjordes av internationella forskare och representanter för bibliotek och forskningsstiftelser. Vad som diskuterades? Jo, hur kunskap hittar nya ...