2020-09-29 Debatt

Vi behöver mer humanistisk forskning om östra Europa

Det behövs en riktad satsning på humanistisk forskning med fokus på länderna i östra och sydöstra Europa. Utan kunskaperna som sådan forskning kan bidra med riskerar viktiga historiska, språkliga och kulturella nycklar till förståelsen av situationen och den långsiktiga utvecklingen i Belarus och områdena närmast EU:s gränser att förbli oupptäckta. Det skriver Thomas Rosén, universitetslektor i ryska vid Göteborgs universitet.