2019-02-27 Gästblogg

Hur kan vi premiera kommunikation om forskning?

På fikarasterna avhandlas det mesta. Ibland även forskningskommunikation, den så kallade tredje uppgiften: ”att samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta” (Högskolelagen 1992:1434). Det finns många åsikter kring detta. Några jag lyssnat till förstår inte meningen med påfundet. De tyckte att ...