2012-10-05 Debatt

Nya bidrag ska minska rädslan för mobilitet

Forskare ska inte tvingas avstå från att forska utomlands av rädsla för att spoliera sin karriär. Med nya bidragsformer som gör det möjligt att vara anställd vid ett svenskt lärosäte och samtidigt forska i ett annat land vill Vetenskapsrådet stimulera rörelse i forskarvärlden, skriver Elisabet Nihlfors, Vetenskapsrådet. Tidigare inlägg i debatten om mobilitet har skrivits av Sofie Andersson på Naturvetarna, och Karin Åmossa på Sulf. 
2012-09-27 Debatt

Därför rör sig inte forskarna

Forskningen mår bra av att forskarna byter arbetsplats då och då – det säger den forskningspolitiska debatten och det tycker också forskarna själva. Men svenska forskare är dåliga på att röra på sig. En ny undersökning från Naturvetarna visar att den låga forskarrörligheten i Sverige inte beror på att forskarna inte vill röra sig. De tycker helt enkelt inte att de kan, skriver Sofie Andersson, utredare inom forsknings- och utbildningspolitik på Naturvetarna.