2022-03-28 Gästblogg

Var går gränsen mellan forskare och försöksperson?

Den första forskningsetiska uppförandekoden formulerades i samband rättegångarna som hölls i Nürnberg efter Andra världskriget. Drygt ett 20-tal medicinska forskare, de flesta läkare, ställdes där inför rätta för de mest avskyvärda former av ”försök” begångna i koncentrationslägren. Den så kallade Nürnbergkoden innehöll bland annat krav på frivillighet och informerat samtycke. Många olika forskningsetiska riktlinjer har ...
2021-10-19 Debatt

Vill Jordbruksverket fasa ut forskning som inte påverkar djurs välmående?

Enligt EU betyder djurförsök forskning som kan framkalla lidande. Jordbruksverket menar däremot att Sverige definierar djurförsök som all forskning på levande djur – även sådan som inte ens påverkar djurskyddet. Så vill Jordbruksverket fasa ut forskning som inte har negativ inverkan på djur, som de skriver i Curie? Det skulle inkräkta på forskningens frihet, menar forskarna Mathias Osvath, Tomas Persson och Tove Fall.