2013-03-19 Debatt

Lindgren har missat vari problemet består

Stefan Lindgren försöker distansera sig från den av studenterna kritiserade läkarutbildningen i Lund, men bör tvärtom vara stolt över den konsekvens med vilken han drivit ett nedmonterande av de medicinska ämnena: först som ”programdirektör” i Lund, sedan som HSV-utvärderare och nu som regeringens enmansutredare. Men vad han fortfarande inte insett är att ämnena inte kan avskaffas utan att Sverige härmed förlorar – kanske irreversibelt – den specifika kompetens som är knuten till dessa, hävdar Elias Eriksson i replik på replik.
2013-03-15 Debatt

Så här kan läkarutbildningen knytas närmre forskningen

Tvärtemot vad Elias Eriksson hävdar ger förslaget till ny läkarutbildning goda möjligheter att öka forskningsanknytningen. Läkarutbildningen ska utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt hos studenterna och stimulera intresset för forskning. Hur de olika lärosätena lever upp till det bör vara deras ansvar. Men varken att lärarna pratar om forskning eller hur många timmar studenterna exponeras för olika ämnen är avgörande för den akademiska anknytningen. Stefan Lindgren, professor i Lund och statens utredare av läkarutbildningen, ger här en replik på Elias Eriksson debattinlägg om läkarutbildningen den 13 mars. 
2012-11-20 Debatt

Forskningspolitik kräver samverkan  

Samverkan över partigränser för att åstadkomma en långsiktig forskningspolitik. Samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor för att gynna hållbar ekonomisk tillväxt. Stöd till unga forskare och en jämställdhetsbonus för lärosäten som förbättrar jämställdheten. Så vill Socialdemokraterna vitalisera svensk forskning, skriver Thomas Strand (S), ledamot i riksdagens utbildningsutskott, med anledning av att regeringen presenterat sin forsknings- och innovationsproposition.