2021-04-21 Debatt

Gör det tydligare för doktoranderna vem som har ansvar för dem

Över hälften av doktoranderna i vår undersökning ”Hur mår doktoranden?” uppger att de inte vet vem som ansvarar för frågor som rör deras anställningsvillkor, arbetsmiljö, lönesättning, medarbetarsamtal etcetera. Det är en siffra som skulle te sig fullkomligt osannolik på de flesta andra arbetsplatser. Det skriver företrädare för fackförbundet ST och Sveriges Förenade Studentkårer som efterlyser större tydlighet kring vem som är ansvarig för de forskarstuderandes anställning.
2019-09-23 Gästblogg

Vem gynnas av prövoperioder för doktorander?

I mars förra året meddelade UKÄ att Karolinska institutet var tvunget att sluta anställa blivande doktorander som FOU-praktikanter (en tidsbegränsad anställning) innan de antogs till forskarutbildningen. UKÄ menade att förfarandet bröt mot både högskoleförordningen och högskolelagen eftersom KI ansågs använda perioden som en prövoperiod där personer utnyttjades som skuggdoktorander. Under denna stormiga tid utförde jag ...