Vart leder debatten om karriärvägarna?

2015-06-09

Det handlar mycket om karriärvägar i akademin just nu. I dagens Curie tar både forskningsministern Helene Hellmark Knutsson och Stefan K Nilsson, National Junior Faculty, upp den här frågan. Missa inte heller Johan Elfs debattinlägg om hur man skapar system som gör det möjligt för de bästa forskarna och lärarna att stanna i akademin.

Nyligen kom Vetenskapsrådets rapport Karriärstruktur och karriärvägar i högskolan där tre kullar av disputerade forskare följts fram till 2012. Rapporten visar bland annat att det tar allt längre tid för forskare att få fast anställning inom akademin. Läs mer i Curie:

Det är trängsel i karriärsystemet

Behovet av ett tydligt karriärsystem är också en central fråga för många av forskarvärldens aktörer som Vetenskapsakademin, Sveriges unga akademi, Naturvetarna och SULF. I december förra året skickade Vetenskapsakademin ett öppet brev till regeringen och bjöd in till samtal om viktiga forskningspolitiska frågor. En av frågorna gällde tydligare karriärvägar för yngre forskare.

En annan organisation som engagerat sig i den här frågan är National Junior Faculty – en nybildad paraplyorganisation för lokala föreningar som organiserar unga forskare vid lärosäten runt om i landet. Läs intervjun i dagens Curie med organisationens ordförande Stefan K Nilsson:

Ta itu med otryggheten

Frågan om karriärvägar lär också dyka upp i regeringens forskningsproposition nästa år. Redan nu engagerar frågan landets forskningsminister. Läs intervjun i Curie med Helene Hellmark Knutsson om hennes syn på karriärvägar, men också på frågor som akademisk frihet och jämställdhet i akademin:

Ministern hyllar akademisk frihet

Peter Tillhammar / Redaktionen

Ta del av information om behandlingen av dina personuppgifter