Världens största forskningsprogram

2014-02-13

Det har kallats för världens största forskningsprogram. Horisont 2020 är EU:s åttonde ramprogram för forskning och innovation och omfattar totalt 80 miljarder euro under perioden 2014-2020. Läs mer i Curie, som de närmaste veckorna kommer att belysa EU:s forskningsprogram ur olika perspektiv. Idag publicerar vi de första två artiklarna:

Nästan dubblerad budget för ERC

Björklund: Delta i EU:s ramprogram!

De senaste veckorna har många besökare läst de artiklar om forskning kring livmodertransplantation som Curie publicerade i somras. Du som vill veta mer om detta ämne kan ta del av det seminarium som hölls på Forskartorget under fjolårets Bokmässa. Klicka här

Artiklarna i Curie om forskning kring livmodertransplantation:

De gav livmoder från mor till dotter

Med önskan att föda egna barn

Peter Tillhammar / Redaktionen