Världens klimatforskare samlas i Stockholm

2013-09-26

Klimatet står för dörren. Bokstavligen. Just nu träffas FN:s vetenskapliga klimatpanel, IPCC, i Sverige, inför den rapport som ska släppas i morgon, 27 september.

IPCC arbetar i cykler och utvärderar kunskapsläget ungefär vart sjätte till sjunde år. Rapporten är en första delrapport av kunskapsläget för globala klimatförändringar, som presenteras i sin helhet nästa höst. Denna första del handlar om den vetenskapliga grunden för klimatförändringar.

Sverige är värd med Naturvårdsverket som arrangör, på uppdrag av Miljödepartementet.

Från måndag till torsdag (23-26 september) sammanträder 252 delegater från 110 länder på Münchenbryggeriet i Stockholm för att enas om en kortare sammanfattning, ”Summary for policymakers”, av den mer än tusensidiga rapporten. Vid mötet ska alla delegater granska och diskutera varenda rad. Inget av innehållet får läcka ut före pressreleasen på fredag.

Exakt vad som står vet vi alltså inte än, med syftet är att ge ett uppdaterat och tydligt underlag för världens ledare när det gäller att förstå klimatets förändring…

Några nyheter sedan förra rapporten 2007 är att moln får större utrymme än tidigare, samt att det blir nya kapitel om bland annat havshöjning och klimatfenomen som El Niño.

IPCC bedriver själv ingen egen forskning, utan analyserar och bedömer forskningsresultat och litteratur för att beskriva kunskapsläget.
I morgon får vi veta vilket klimat vi har framför oss.

Eva Barkeman / Redaktionen

Fotnot: IPCC:s femte utvärdering av kunskapsläget består av bidrag från tre arbetsgrupper, den första (WG1) beskriver den vetenskapliga grunden, den andra (WG2) bedömer effekter, anpassning och sårbarhet medan den tredje (WG3) fokuserar åtgärder för att bromsa klimatets förändring. Gruppernas slutsatser summeras i en syntesrapport i oktober 2014.

Läs mer om IPCC-mötet i Stockholm: http://www.naturvardsverket.se/IPCC

Läs mer i Curie om klimatforskning:
Nya perspektiv på klimatforskning
Läkare tar plats i klimatdebatten
Så kan forskning lösa globala miljöproblem

Läs också Curies debattserie om hållbar tillväxt.

Ta del av information om behandlingen av dina personuppgifter