Vad tycker forskare om forskningskommunikation?

2019-03-28

Den här veckan intervjuas tv-producenten Karin af Klintberg i Curie om hur man når ut med fakta och forskning: Humor banar väg för kunskap

Hon ligger bakom hyllade tv-serier som Värsta språket och Historieätarna och medverkar vid Forum för forskningskommunikation som arrangeras den 3 april i Göteborg.

Nyligen skrev också Curies gästbloggare Ella Carlsson om forskningskommunikation. I sitt inlägg tar hon upp forskares olika åsikter om den här uppgiften och hur man kan premiera arbetet.

Hur forskare ser på att kommunicera forskning undersöks även i en stor studie som pågår just nu. Undersökningen sker i samarbete mellan Formas, Forte, Riksbankens Jubileumsfond, Vetenskapsrådet, Vinnova och Vetenskap & Allmänhet.

Studien kartlägger forskares syn på kommunikation med det omgivande samhället och vilka hinder de stött på, men också forskares kunskap om och attityder till öppen vetenskap.

Svaren samlas in genom en webbenkät under våren 2019. Resultateten presenteras i en rapport under hösten 2019.

Peter Tillhammar / Redaktionen

Ta del av information om behandlingen av dina personuppgifter