Unga forskare i Curie

2013-10-16

De senaste åren har flera forskningsfinansiärer gjort särskilda satsningar på yngre forskare. Europeiska forskningsrådet, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Vetenskapsrådet, Forte, Riksbankens Jubileumsfond, Ragnar Söderbergs stiftelse och Stiftelsen för strategisk forskning är några exempel.

Villkoren för unga forskare är också ett ständigt aktuellt ämne i Curie. Tidningen har belyst situationen för såväl doktorander som för nyblivna forskare och handledare.

Igår kunde du läsa den första delen i en ny serie artiklar om postdoktorer. Artiklarna berättar både om svenska forskare som gör sin postdoktorvistelse i andra länder och om utländska postdoktorer i Sverige.

Har du tips på ämnen eller intervjupersoner som Curie borde uppmärksamma? Hör i så fall gärna av dig till redaktionen.

Peter Tillhammar / Redaktionen

Läs mer i Curie om unga forskare:

En sådan chans får man bara en gång
Då hoppar doktoranderna av
Så handleder de sina doktorander
Blogg: Ung och lovande
Debatt: Nu kan vi inte längre ursäkta otydliga karriärvägar

Ta del av information om behandlingen av dina personuppgifter