Sverige möter Brasilien

2014-04-15

Nej, den här gången handlar det inte om fotboll utan om forskning. I förra veckan, den 7-9 april, möttes 60 forskare från Brasilien och Sverige i Brasilia. Temat för workshopen var forskning för att komma till rätta med klimatförändringar och många av diskussionerna rörde möjliga samarbeten mellan forskarna i de båda länderna.

Villkoren för forskningen i Brasilien har varit eftersatta i många år, men nu har läget ändrats, menar de som Curie intervjuat. De rekommenderar också svenska forskare att få upp ögonen för de möjligheter som idag finns för dem att samarbeta med sina brasilianska kolleger. Läs artiklarna i Curie om Brasilien:

Från Brasilien kommer forskare utan gränser

Stora behov gör det meningsfullt att forska

Redaktionen för Curie/Ragnhild Romanus

Ta del av information om behandlingen av dina personuppgifter