Svensk strategi för Horisont Europa

2021-12-01

Horisont Europa är EU:s nya ramprogram för forskning och innovation. Nu ska en nationell strategi göra svenska forskare mer framgångsrika när de söker pengar ifrån programmet: Sverige ska bli bättre på att söka forskningsmedel från EU

Läs också gärna om nämnden som ska granska anmälningar om forskningsfusk och varför den fick ta emot oväntat många anmälningar under sitt första år: Konflikter orsakar anmälningar om fusk

Missa inte heller Thomas Lundéns krönika om hur ett system för att ange referenser gör det svårare att hitta författare: Varför måste vi följa Harvard?

Nobeldagen står för dörren, men redan den 4 dec inleds Nobel Week Lights i Stockholm. Under en vecka visas ett 20-tal ljusinstallationer som alla inspirerats av Nobelpriset.

En av dem återfinns vid Västerbron där brobågarna kommer att lysa i grönt. Det är en illustration av det radioaktiva grundämnet radium som upptäcktes av Marie Curie, Nobelpristagare i fysik och kemi.

Peter Tillhammar / Redaktionen