Så samverkar EU om forskning

2013-11-20

The Human Brain Project är ett exempel på europeisk forskningssamverkan. Miljardsatsningen ska öka vår förståelse av hjärnan som brukar beskrivas som universums mest komplicerade organism. För att öka vår kunskap ska befintlig kunskap om hjärnan integreras i avancerade datormodeller och informationen bli lättillgänglig för forskare även utanför konsortiet. Läs mer om Human Brain Project i dagens Curie.

Ett annat europeiskt samarbetsprojekt är forskningsorganisationen CERN. I jakten på universums minsta beståndsdelar bidrog CERN förra året med upptäckten av en ny elementarpartikel, den så omtalade Higgsbosonen. Men hur är egentligen den stora forskningsanläggningen med elva tusen forskare som arbetsplats? Läs mer i Curie om hur det är att arbeta på CERN.

Läs mer i Curie om forskningssamverkan inom EU:

Så kan svenska forskare påverka EU

Horisont 2020 förhandlas fram

EU:s första rådgivare om forskning

Största EU-satsningarna någonsin

Klokare regler och mindre krångel

Peter Tillhammar / Redaktionen

Ta del av information om behandlingen av dina personuppgifter