2015-01-28

Att bygga en skola på vetenskaplig grund

En kartläggning av förutsättningarna för att bygga en skola på vetenskaplig grund redovisas vid en konferens i Stockholm idag, onsdag 28 januari. Kartläggningen inom det så kallade Skolforskprojektet har gjorts av Vetenskapsrådet och ska utgöra underlag till arbetet vid det nyinrättade Skolforskningsinstitutet: Rekommendationer till Skolforskningsinstitutet. Curie har tagit upp vikten av skolans forskningsanknytning i flera artiklar. Om Skolforskprojektet ...