På väg mot open access

2016-04-20

Ju fler människor som får tillgång till forskningsresultaten, desto mer kan forskningen bidra till samhällsutvecklingen. Det är en av grundtankarna bakom open access som innebär att vetenskapliga resultat görs öppet tillgängliga på nätet.

Vägen till open access är dock inte utan hinder. En open access-publicering hos de stora förlagen kan kosta flera tusen dollar. De senaste två-tre åren har uppskattningsvis 20-30 procent av världens alla forskningsartiklar publicerats enligt principerna för open access.

Men trenden mot öppenhet är tydlig. Alla forskare som finansieras inom EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020, måste publicera sina forskningsresultat enligt dessa riktlinjer. Och en majoritet av de svenska forskningsfinansiärerna kräver också detta.

Läs Curies artikelserie om open access i fem delar. I den första artikeln intervjuas Brian Hole, forskare och grundare av open access-förlaget Ubiquity Press.

Missa inte heller Siv Strömquists krönika om skiljetecknens roll i vetenskapliga texter eller Curies nya gästbloggare: Farshid Jalalvand, Virginia Langum och Magnus P. Ängsal.

Peter Tillhammar / Redaktionen

Ta del av information om behandlingen av dina personuppgifter