Om att granska forskning

2014-06-03

Vetenskaplig publicering är en vedertagen del av forskningsprocessen. Det är också ett ämne som brukar väcka stort intresse och engagemang bland våra läsare. Texter om peer review och hur forskning ska bedömas hör till de mest lästa och delade i Curie.

Idag publicerar Curie två artiklar om nya sätt att granska vetenskapliga artiklar:

Nya sätt att granska forskningen

Forskare startade ny granskningstjänst

Läs också gärna tidigare artiklar i Curie om det här ämnet:

Chans att kommentera efter publicering

Publicering som lockar till genvägar

Digitalt samspel ger inga meriter

Har du förslag på andra aspekter av vetenskaplig publicering som borde tas upp i Curie? Hör av dig till redaktionen med tips och idéer!

Peter Tillhammar / Redaktionen