Ojämlikhet i forskarvärlden och samhället

2016-03-03

Dagen före internationella kvinnodagen den 7 mars delas L’Oréal-Unescos pris For Women in Science ut för första gången i Sverige. Läs artikeln i Curie om företaget som prisar kvinnliga forskare. Artikeln ingår i Curies artikelserie om sponsrad forskning.

Nu startar Curie också en ny serie om rekryteringar i akademin ur ett genusperspektiv. Den första av tre artiklar handlar bland annat om varför tre av fyra professorer är män och hur situationen kan förändras: Ojämlikhet sitter i väggarna

Ojämlikhet är också temat för Forte Talks som arrangeras 8-9 mars i Stockholm. Vad krävs för att Sverige ska bli mer jämlikt och vilka vinster kan det ge? Det är några av frågorna som tas upp på konferensen som anordnas av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte).

Läs också gärna Fortes debattinlägg inför evenemanget:
Ständig dialog krävs för att initiera ny och relevant forskning

Under konferensen medverkar också redaktionen för Curie. Möt oss gärna i vår monter!

Peter Tillhammar / Redaktionen

Ta del av information om behandlingen av dina personuppgifter