Negativ trend för företagens forskning och utveckling

2016-01-27

Företagen drar ner på sina utgifter för forskning och utveckling i Sverige. Deras FoU-satsningar minskade med drygt 4 miljarder kronor från 2013 till 2014 och sedan 2003 har industrins andel av FoU-investeringarna minskat från 75 till 67 procent.

Vad beror den här trenden på? Vilka konsekvenser kan den få? Vad krävs för att vända utvecklingen? Och vad menas egentligen med FoU?

Det är frågor som ställs i två artiklar i Curie om industrins FoU-investeringar. I den ena artikeln intervjuas forskningsminister Helene Hellmark Knutsson och Emil Görnerup, Svenskt Näringsliv. I den andra undersöker Curie hur några av storföretagen ser på samverkan med akademin.

Missa inte heller Curies fyra nya gästbloggare som de närmaste månaderna delar med sig av sina olika erfarenheter av forskarvärlden. Läs Fredrik Ahlgren som tagit steget från sjöofficer till att doktorera inom sjöfartsvetenskap, Miranda Kajtazi som ägnar sin forskning åt informationssäkerhet, Malin Rönnblom som forskar om makt och politik och Helena Åkerberg, forskningsrådgivare som bloggar från gränslandet mellan forskare och finansiär.

Peter Tillhammar / Redaktionen

Ta del av information om behandlingen av dina personuppgifter