När forskare möter den politiska makten i USA

2015-10-22

Hur fångar man politikers intresse för forskning och vad krävs för att de ska förstå vad den handlar om? Det är frågor som tas upp i två nya Curie-artiklar om när forskare möter den politiska makten i USA.

I den ena artikeln betonar Tobin Smith, Association of American Universities, vikten av att förbättra dialogen mellan politiker och forskare. Han menar att forskare måste bli bättre på att kommunicera och inse värdet i att förmedla varför deras forskning är viktig och hur den kan bidra till samhället. Samtidigt måste politiker tänka mer långsiktigt och ha förståelse för att det kan gå lång tid mellan resultat och tillämpning.

Ett sätt att öka förståelsen mellan forskare och politiker är genom det stipendium som den amerikanska forskningsorganisationen AAAS utlyser. Stipendiet gör det möjligt för forskare att få erfarenhet av kongressen eller amerikanska myndigheter. Läs intervjun med Jamie Vernon som lämnade labbänken och en framgångsrik forskarkarriär för ett jobb på Department of Energy.

Missa inte heller den tidigare intervjun i Curie med Chris Tyler om Parliamentary Office of Science and Technology som förser politiker i Storbritannien med fakta om den senaste vetenskapliga utvecklingen.

Peter Tillhammar / Redaktionen