När företag betalar forskningen

2016-02-16

Under 2014 satsade Sverige totalt närmare 124 miljarder kronor på forskning och utveckling, varav industrin stod för två tredjedelar. Enligt SCB görs 86 procent av företagens investeringar i utveckling, tolv procent i tillämpad forskning och två procent i grundforskning.

På vilka olika sätt investerar industrin i forskning? Och hur påverkar förutsättningarna för samverkan mellan näringsliv och akademi forskningens trovärdighet? Det är frågor som ställs i en ny artikelserie i Curie om forskning som finansieras av företag och privata medel.

Läs gärna också tidigare artiklar i Curie om industrins satsningar på forskning och utveckling:

Företag investerar där forskare finns
Industrins andel av FoU minskar

Peter Tillhammar / Redaktionen

Ta del av information om behandlingen av dina personuppgifter