Lektorer med uppdrag att samverka

2021-10-20

Hur når forskare ut med sin forskning och vad kan stimulera lärosätenas samverkan med andra delar av samhället? Sveriges lantbruksuniversitet har länge satsat på samverkanslektorer för att få fart på kontakterna med omvärlden: För dem är samverkan huvuduppgiften

Missa inte heller intervjun med Meike Wagner i serien Vägen till akademin. Hon har fått ett av EU:s finaste forskningsstöd för att studera hur 1800-talets amatörteater bidrog till att sprida idéer om demokratiskt medborgarskap: Teaterprofessorn som vill att fler humanister söker ERC-medel

Nästa vecka (25-31 oktober) arrangeras det internationella evenemanget Open Access Week som i år har temat: “It Matters How We Open Knowledge: Building Structural Equity.”

Ett av de svenska arrangemangen äger rum vid Stockholms universitet där universitetsbiblioteket anordnar föreläsningar, poddintervjuer och panelsamtal om det här ämnet. Även universitetsbiblioteket vid Örebro universitet har satt ihop ett program om öppen vetenskap som besökarna kan ta del av nästa vecka.

Peter Tillhammar / Redaktionen

Ta del av information om behandlingen av dina personuppgifter