Kvinnliga förebilder

2014-10-30

Curie tar ofta upp frågor som rör jämställdhet i forskarvärlden. Diskriminering, bristen på kvinnliga rektorer och möjligheten för kvinnor att göra forskarkarriär är bara några exempel.

Dagens artikel i Curie belyser det här området ur ett annorlunda perspektiv. Ellen Kooijman är forskare vid Naturhistoriska riksmuséet och en hängiven legobyggare på fritiden. Tidigare i år blev hennes förslag att tillverka legofigurer av kvinnliga forskare en världsnyhet. I augusti lanserades byggsatsen Research Institute som innehåller tre kvinnofigurer av forskare inom astronomi, paleontologi och kemi.

Ellen Kooijman är förvånad över att hennes idé fick så stor uppmärksamhet, men betonar vikten av kvinnliga förebilder. Även inom lego. Läs hela artikeln här:

Forskarkvinna i lego blev världsnyhet

Jämställdhet var också en av frågeställningarna när den nya forskningsministern Helene Hellmark Knutsson nyligen intervjuades på Nationella sekretariatets webbplats Genus.se. Du kan läsa hela intervjun här:

Peter Tillhammar / Redaktionen

Ta del av information om behandlingen av dina personuppgifter