Kvalitetsstämpel för vetenskapliga böcker

2015-12-01

För några veckor sedan slogs dörrarna upp till Kriterium som är en portal för granskning, publicering och spridning av vetenskapliga böcker. Granskningen sker via peer review och böckerna blir digitalt fritt tillgängliga för läsarna (open access). Den nya satsningen ska stärka den vetenskapliga svenska boken som publiceringsform.

Kriterium ska inte konkurrera med dagens kanaler för bokpublicering utan vara ett komplement. Böcker som ges ut av ett förlag eller i en akademisk skriftserie kan gå igenom Kriteriums granskningsprocess och sedan ges ut samtidigt av förlaget och Kriterium. Till en början ska böckerna vara knutna till svenska förlag eller skriftserier.

Pilotprojektet är ett samarbete mellan Göteborgs, Lunds och Uppsala universitet. I projektets styrgrupp ingår representanter från Kungliga Biblioteket, Riksbankens jubileumsfond och Vetenskapsrådet. Värd för projektet är Göteborgs universitet.

När pilotprojektet avslutats i december 2017 är tanken att utöka samarbetet och skapa ett konsortium för en långsiktig verksamhet.

Fram till 15 januari 2016 kan författare, via sin utgivare, i en första omgång skicka in nya manus för granskning.

Peter Tillhammar / Redaktionen

1 kommentar

Tack för din kommentar. Den kan komma att modereras innan den publiceras.

  • Jan Weiland

    Jag anser att detta är ett mycket bra initiativ. Även nyforskning kan ingå i vetenskapliga böcker men kanske då kan ges en något annan och vidare bedömning än i en vanlig vetenskaplig artikel. Framförallt kan sådan forskning ges en bedömning som blir mera oberoende av konkurrens inom ett snävt forskningsområde. Det är inte ovanligt att refereer som ser ett arbete som farlig konkurrens ger en betydligt mera negativ bedömning av denna anledning. Sedan finns det i nuläget ett problem med att citering av böcker ofta inte inkluderas i det så kallade Hirch index. Om man till ex. vill inkludera böcker i citeringsanalys via World Wide Webb så måste man gå till "Cited reference search" och göra en manuell summering. Kanske det skulle finnas starkare skäl till att ändra på detta om böcker ges en bättre referee granskning.

    2015.12.04

Ta del av information om behandlingen av dina personuppgifter