Hjälp till att göra Curie ännu bättre

2021-05-20

I år är det elektorsval där landets forskare utser företrädare till forskningsrådens styrelser och ämnesråd. Läs mer i Curie: Unikt forskarstyre borde engagera mer

Sverige kan bli världsledande inom alternativa metoder, enligt regeringens forskningsproposition. Men vad krävs för att det ska ske? Läs mer i Curie: Alternativa metoder kan visa vägen för svensk forskning

Missa inte heller Curies nya gästbloggare: Lena Lid Falkman

Vi vill fortsätta utveckla Curie och behöver din hjälp. Just nu kan du ge oss dina tips och synpunkter på tidningen genom att besvara den här enkäten.

Tack för din medverkan!

Redaktionen för Curie