Forskningen och valet

2014-02-27

Vilka blir de största forskningsfrågorna i valet och vilka slutsatser kan man dra av forskningen kring demokrati och politiska val? Det är några av de frågeställningar som Curie kommer att uppmärksamma inför det svenska valet i höst.

Vi startar satsningen med en debattserie där personer och organisationer inom forskarvärlden beskriver sina drömscenarier för svensk forskningspolitik inför höstens val. Först ut är Pam Fredman, rektor vid Göteborgs universitet och ordförande för Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF.

Vi kommer också att fråga de åtta riksdagspartierna vilken forskningspolitisk frågeställning de tycker är viktigast – och varför. De får även svara på en rad andra aktuella frågor om svensk forskningspolitik. Deras svar publiceras som en artikelserie i Curie under våren.

Under de närmaste månaderna kommer du också att kunna läsa både intervjuer och bloggar i Curie om forskningens valfrågor. På vår samlingssida Val 2014 hittar du länkar till alla texter som tar upp detta ämne.

Och naturligtvis får du gärna komma med egna förslag. Hur vill du att vi speglar valet i Curie?

Peter Tillhammar / Redaktionen

Ta del av information om behandlingen av dina personuppgifter