Forskarfredag och dag om öppen vetenskap

2016-09-28

Nu på fredag arrangeras Forskarfredag på mer än 30 platser runt om i Sverige. Vetenskapsfestivalen vänder sig till allmänheten och besökarna möter forskare och forskning genom experiment, shower och utställningar. På flera orter anordnas också deltävlingar i Forskar Grand Prix där forskare tävlar i att på kort tid presentera sin egen forskning. Forskarfredag koordineras av Vetenskap & Allmänhet och är en del av European Researchers’ Night som arrangerades första gången 2005 på initiativ av EU-kommissionen.

I höst anordnas också VA-dagen (12 oktober) som i år har temat öppen vetenskap. Konferensen tar upp frågor som hur forskningen bedrivs och hur den görs tillgänglig. Under dagen medverkar talare från bland annat EU-kommissionen, utbildningsdepartementet, Vetenskapsrådet, Dagens nyheter, Wikimedia Sverige och flera svenska lärosäten.

Läs gärna mer i Curie om det här ämnet:

I framtiden publicerar vi forskning öppet

Han ger forskare råd om open access

Ny arena för vetenskapliga böcker

Forskning sprids brett via Wikipedia

Öppenhet är den enda vägen framåt

 

Peter Tillhammar / Redaktionen

Ta del av information om behandlingen av dina personuppgifter