Flytt för forskarfamilj

2014-01-30

Att som forskare flytta med familjen till ett nytt jobb i ett annat land är ofta en komplicerad historia. I synnerhet om partnern också är forskare som vill fortsätta sin forskarbana.

Idag publicerar Curie en intervju med forskarparet Lena och Patrik Brundin som bytte Lund mot Michigan där de båda fortsatt sina respektive forskarkarriärer. Flytten till USA innebar nya möjligheter som forskarna saknat i Sverige. Men paret upptäckte också att de hade stor nytta av sina erfarenheter från svenska förhållanden.

Läs också artiklarna i Curie om svenska forskare som tillbringat sin postdoktortid i USA respektive Kanada:

En sådan chans får man bara en gång

Familjeprojekt Montreal – statsvetare på postdok

Peter Tillhammar / Redaktionen

Ta del av information om behandlingen av dina personuppgifter