Det nya civilsamhället

2015-03-16

Globalisering, individualisering och teknisk utveckling har medfört att civilsamhället antar nya former. I denna sektor i skärningen mellan marknad och stat samspelar det globala och lokala. Globala och transnationella arenor och sociala medier och tankesmedjor interagerar med medborgerligt deltagande och beslutsfattande på lokal nivå.

Måndag den 16 mars sätts det nya civilsamhället under lupp på ett seminarium på Nalen i Stockholm. Där berättar en rad forskare som studerar civilsamhället ur olika perspektiv om trender, kulturer, allianser och nya former för medborgarskap.

Seminariet Ett civilsamhälle i förändring ingår i Vetenskapsrådets serie med kvartalsseminarier. Det filmas av UR och kommer att sändas i Kunskapskanalen.

Två av forskarna på seminariet, Christina Garsten, professor i socialantropologi vid Stockholms universitet och Johan Lagerkvist, docent i sinologi vid Utrikespolitiska institutet är intervjuade i en artikel på webbplatsen forskning.se. Där berättar de om globala tankesmedjor och om hur icke registrerade organisationer utmanar den kinesiska staten.

Läs intervjun med Christina Garsten och Johan Lagerkvist på forskning.se.

Programmet för seminariet Ett civilsamhälle i förändring finns på Vetenskapsrådets webbplats

Ragnhild Romanus / Redaktionen

Ta del av information om behandlingen av dina personuppgifter