De tar ton för Nobel

2021-12-08

Han både forskar och sprider kunskap om Nobelpriset. Möt Gustav Källstrand, forskare och programredaktör vid Nobelprismuseet: Kulhistoriker bjuder in till Nobelprisets värld

Missa inte heller artikeln om Kungliga Musikhögskolans konsert Preludium inför Nobel. Konserten väver samman musik och bild med berättelser om Nobelpristagare: Musik möter vetenskap i berättelse om Marie Curie

Lyssna också gärna på Chalmerskören som lagom till Nobeldagen tar ton för att hylla vetenskapen i den här musikvideon från Chalmers.

Peter Tillhammar / Redaktionen