Curie på engelska

2013-11-12

Curie är en svenskspråkig tidning. De frågor som tidningen tar upp är dock i högsta grad internationella. Forskningen känner inga gränser och det gör inte heller de forskare som söker sig till andra länder för att skaffa värdefull praktik och knyta nya kontakter.

Idag publicerar Curie den första av två artiklar om utländska forskare som förlagt sin postdoktorvistelse till svenska universitet. De berättar om sina erfarenheter och hur de tycker att villkoren för utländska postdoktorer kan förbättras.

För att göra innehållet tillgängligt för dem som artiklarna berör närmast har Curie valt att översätta texterna till engelska. Det är något som vi kommer att göra vid enstaka tillfällen när ämnet som artiklarna tar upp är av särskilt intresse för alla i forskarvärlden som inte talar svenska.

Läs artiklarna här:

Postdocs demand better terms
Smart recruitment instead of stipends

Peter Tillhammar / Redaktionen

Ta del av information om behandlingen av dina personuppgifter