Curie är tillbaka 12 januari

2021-12-20

Årets sista artikel i Curie är en intervju med forskaren och immunologen Pedro Velica som speglar forskartillvaron i serieform: Pedros serier visar forskningens olika sidor

Missa inte heller krönikan av Majsa Allelin, lektor i socialt arbete, om bristen på taktila dimensioner i pandemitider: Till det taktilas försvar

Pandemin har satt sin prägel även på 2021. Läs mer i Curie om hur den påverkat forskarvärlden: Curie bevakar coronapandemin

Ta gärna chansen under julledigheten att lyssna på Curiepodden. Hör till exempel Nobelpristagaren Robert Lefkowitz berätta om sina upplevelser av Nobelveckan: The happiest laureate

Eller ta del av forskaren Malin Linder Nordings berättelse om patientnära forskning och hur den har påverkat upplägget av hennes forskning: ”Jag behöver aldrig tvivla på nyttan av min forskning”.

Curie gör ett uppehåll i utgivningen över jul och nyår. Under den här perioden går det inte att kommentera artiklar och inlägg. Curie är tillbaka med nya perspektiv på forskarvärlden den 12 januari.

God Jul och Gott Nytt År önskar Curie-redaktionen!