Chans att prova på forskning

2020-01-14

Hur väcker man ungdomars intresse för forskning? I Forskarhjälpen får skolelever chansen att prova på forskning samtidigt som forskare får hjälp med sitt projekt: Forskarhjälpen för forskningen närmare klassrummen

Den senaste artikeln i Curies serie om grundforskning handlar om skillnader och likheter mellan de nordiska länderna: ”Kungahusen förankrar forskningen i samhället”

Läs också gärna Töres Theorells krönika om att växa upp i en forskarfamilj: Efter 50 år som forskare skrev jag en bok

Missa inte heller Curies nya gästbloggare Matilda Dahl som är universitetslektor i företagsekonomi på Campus Gotland.

Peter Tillhammar / Redaktionen

Ta del av information om behandlingen av dina personuppgifter