Att förneka fakta

2016-09-22

Jorden är platt, månlandningen har aldrig ägt rum och CIA låg bakom mordet på John F Kennedy. Det finns många exempel på historieförnekelser och konspirationsteorier som genom åren fått stor spridning.

Den här veckan publicerar Curie två artiklar i ämnet. Den ena handlar om kunskapsförakt, faktaresistens och hur forskares kunskaper alltmer ifrågasätts. Den andra tar upp hur desinformation och konspirationsteorier används som en del av länders utrikespolitik.

Men det görs också satsningar på att uppmuntra forskningskommunikation och sprida nya forskningsrön. Ett exempel är Humtankpriset som går till en akademiker som ”särskilt förtjänstfullt synliggjort humanioras roll i offentligheten”. Vem vill du se som mottagare av årets pris? Fram till 1 oktober kan alla lämna in en nominering. Bakom priset står Humtank som är en tankesmedja för forskning och utbildning inom humaniora.

Ett annat exempel på kunskapsspridning är de poddar som förmedlar forskningsresultat. Här är några nya tips på forskningspoddar:

Humpodd: Podd om aktuell forskning inom konst och humaniora vid Linnéuniversitetet. Forskare samtalar om ny forskning på ett lättillgängligt sätt.

Forskarpodden: Forskare från Mittuniversitetet samtalar med Sundsvalls Tidnings kulturredaktör Susanne Holmlund om aktuell och spännande forskning.

Forskningspodden: I podden möter du forskare från Karlstads universitet som nyligen lagt fram sin avhandling. De berättar om sitt arbete och hur det är att vara forskare.

Missa inte heller Curies tidigare tips på forskningspoddar.

Peter Tillhammar / Redaktionen

1 kommentar

Tack för din kommentar. Den kan komma att modereras innan den publiceras.

  • Lars Hylander

    Tyvärr förnekar även myndigheter som HaV ock många kommuners miljökontor fakta. Ett slående exempel är hur man tvingar personer med torra toalettlösningar att installera WC. Detta trots att det rent naturvetenskapligt inte går att på någon punkt hävda någon fördel med WC. Däremot är det mindre besvär att bara spola bort avföringen istället för att använda mer resurseffektiva system, som inte förorenar rent vatten och där växtnäringen kan cirkulera. Dessutom strider miljökontorens handläggning ofta mot Miljöbalkens krav på att ett föreläggande inte får medföra orimliga kostnader. Exempel är fastighetsägare som tvingas betala uppemot en halv miljon kronor för att anslutas till kommunala reningsverk, trots att de önskar fortsätta med sin miljövänliga, torra toalösning. Kommer ni att ta upp denna fråga i Curie?

    2016.09.23

Ta del av information om behandlingen av dina personuppgifter