Att bygga en skola på vetenskaplig grund

2015-01-28

En kartläggning av förutsättningarna för att bygga en skola på vetenskaplig grund redovisas vid en konferens i Stockholm idag, onsdag 28 januari. Kartläggningen inom det så kallade Skolforskprojektet har gjorts av Vetenskapsrådet och ska utgöra underlag till arbetet vid det nyinrättade Skolforskningsinstitutet: Rekommendationer till Skolforskningsinstitutet.

Curie har tagit upp vikten av skolans forskningsanknytning i flera artiklar. Om Skolforskprojektet handlar exempelvis artikeln Forskning ska göra skolan bättre.

Exempel på andra artiklar om skola, lärande och undervisning är:

Så forskningsbaserad är lärarutbildningen

Forskningsbasera debatten om skolan!

Ragnhild Romanus / Redaktionen

Ta del av information om behandlingen av dina personuppgifter